Przeciążanie operatorów w C# cześć.2

Z operatorów mogą korzystać również nasze własne obiekty, ale w normalnej sytuacji nie będą one wiedziały jak mają skorzystać z tych operatorów.

Przeciążanie operatorów w C#

C# umożliwia zdefiniowanym przez użytkownika typom przeciążanie operatorów
poprzez de-finowanie statycznych funkcji składowych za pomocą słowa kluczowego operatora.