Queue

Kolejka reprezentuje kolekcję z zachowaniem First-In-First-Out

Stack

Stos to typ kolekcji z zachowaniem Last-In-First-Out (LIFO). Ostatni przyszedł pierwszy wyszedł

HashSet

Zestaw HashSet reprezentuje zestaw unikalnych elementów, podobnie jak zestaw matematyczny

Słownik

Słownik to typ kolekcji, który jest przydatny, gdy potrzebujesz szybkiego wyszukiwania według kluczy.

Lista

List, reprezentuje listę obiektów, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu.

Implement Stack

Podstawowe operacje wykonywane na stosie to Push i Pop. Dane są dodawane do stosu za pomocą metody Push. Dane są usuwane ze stosu za pomocą metody Pop.

kolejka

Implementacja Kolejki

Podstawowe operacje wykonywane na kolejce to Enqueue i Dequeue. Dane są dodawane do kolejki za pomocą metody Enqueue. Dane są usuwane z kolejki za pomocą metody Dequeue. Można zajrzeć do elementu, który wyjdzie z kolejki i służy do tego metoda Peek.