C# – Killing the system!

C# i środowisko uruchomieniowe języka (common language runtime) są ściśle ze sobą powiązane. I Jednym z przykładów tej relacji jest sposób działania czyszczenia pamięci. Wiemy, że w C# możemy zbudować nowy obiekt, kiedy tylko będziemy go potrzebować. Używając operatora new, możemy stworzyć obiekt.