C# – Tworzenie pliku Excel.

Pokaże teraz jak skonstruować plik Excel w C#. W tym samouczku użyjemy biblioteki Open XML, C# i .NET Core. Zaczynajmy!