C# – Events

Kolejnym typem, który możemy mieć w klasie są zdarzenia. Wielokrotnie w rozwoju oprogramowania potrzebujemy interakcji aby śledzić komponenty, które wykonują jakieś interesujące rzeczy w nieprzewidywalnym czasie. Na przykład przycisk na ekranie jest elementem, który chcemy śledzić, i chcemy wiedzieć, kiedy użytkownik klika ten przycisk.