Program C# do usuwania duplikatów

Napiszemy teraz program c#, aby wydrukować niepowtarzalne imiona, usuwając zduplikowane wpisy. Na przykład w poniższym łańcuchu wejściowym imiona Marcin i Adam są powtarzane dwukrotnie.