Algorytm Kruskala

Algorytm Kruskala to algorytm stosowany w teorii grafów do znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego w grafie ważonym, co oznacza, że łączy on wszystkie wierzchołki grafu w drzewo bez cykli, minimalizując sumę wag krawędzi.