Tablice – Wybieranie pojedynczego elementu.

5) Wybieranie pojedynczego elementu.

Innym bardzo częstym zadaniem jest wybranie pojedynczego elementu z kolekcji i zademonstruję to za pomocą przykładu, który pozwala użytkownikowi poprosić o miesiąc według numeru.  
Na przykład pierwszym miesiącem jest styczeń, więc jeśli użytkownik wpisze 1, aplikacja wyświetli styczeń.
Jeśli użytkownik wpisze 2, aplikacja wyświetli luty, drugi miesiac i tak dalej.

Po raz kolejny możesz zobaczyć tablicę monthsOfYear, która zawiera nazwy wszystkich miesiecy. 
Pierwszą rzeczą, którą robi aplikacja, jest odczytanie tego co użytkownik wpisuje korzystając z Console.ReadLine.
Console.ReadLine zawsze zwraca string zawierający tekst wpisany przez użytkownika, więc konwertujemy go na liczbę całkowitą.
Dla uproszczenia nie sprawdzam błędów, po prostu ufam, że użytkownik naprawdę wpisał liczbę całkowitą i przechowuję ją w zmiennej, którą nazywam month.

A teraz nadchodzi interesujący kawałek, jak wyświetlić prawidłowy miesiąc?
Dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu.
I Odpowiedź brzmi:  Tworzę zmienną o nazwie chosenMonth
i ustawiam ją na wartość monthsOfYear, nawiasy kwadratowe month i jest to podstawowa rzecz dla wszystkich kolekcji

Jeśli chcesz wyszukać element w kolekcji, możesz to zrobić,
umieszczając nawiasy kwadratowe za zmienną kolekcji.
Nawiasy kwadratowe oznaczają, pobierz ten element z kolekcji,  a następnie w nawiasach kwadratowych znajduje się informacja, która mówi komputerowi, który element chcesz.

W przypadku tablic zawsze określasz element za pomocą numeru, a powodem tego jest to, że tablice są uporządkowane.
Tak więc tablice bardzo konkretnie mają pierwszy element, następnie drugi element i trzeci element i tak dalej.
Tak działają tablice dla wyszukiwania. Podajesz numer, który mówi, który element chcesz, a ta liczba przy okazji, jest nazywany indeksem.
Ta zmienna przechowuje indeks miesiąca

Zobaczmy, czy kod działa.
Pyta mnie, który miesiąc chcę, i zacznijmy naprawdę prosto i powiedzmy, że chcę pierwszy miesiąc, więc wpisuję 1
I To nie wygląda dobrze!
Mówi mi, że pierwszy miesiąc to Luty.  
Co poszło nie tak?

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka “Wprowadzenie do kolekcji C#”

Kup kurs przez ten link. Jest to dla mnie ważne !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *