Tablice – Wstęp.

1) Wstęp.

Cześć ja mam na imię Mariusz. A to jest mój nowy kurs wprowadzenie do kolekcji C#.
Celem 1 rozdziału jest zapoznanie się z kolekcjami w ogóle i pokazanie, jak pisać kod przy użyciu najbardziej podstawowej kolekcji, czyli tablicy.

Dowiesz się o znaczeniu kolekcji w postępowaniu z danymi zawierającymi wiele elementów, i pokażę ci, jak zakodować niezbędne operacje przy użyciu tablicy.

Obejmuje to zliczanie wszystkich elementów w tablicy
oraz wyszukiwanie elementów
i zamienianie elementów danych
za pomocą indeksowania opartego na zerowym indeksie,
a także zobaczysz, jak łatwo odbywa się debugowanie za pomocą kolekcji.  

Pod koniec tego rozdziału powinieneś mieć dobre pojęcie o podstawach kodowania kolekcji.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka „Wprowadzenie do kolekcji C#”

Kup kurs przez ten link. Jest to dla mnie ważne !!!