Tablice – tablica.

3) Tablica.

Tablica jest zindeksowanym zbiorem obiektów, wszystkich tego samego typu. Tablica jest dobra w przypadku przechowywania stałej liczby wartości lub referencji. Dwie szczególne cechy tablicy polegają na tym, że zawiera ona stałą liczbę elementów w określonej kolejności.

Jako przykład wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu musimy przechowywać miesiące w roku. Jest dwanaście miesięcy i zawsze będzie dwanaście miesięcy to jest stały rozmiar, a miesiące mają również określoną kolejność. Luty zawsze przychodzi po styczniu, marzec zawsze przychodzi po lutym kwiecień zawsze przychodzi po marcu i tak dalej.

I w naszym pierwszym demo, wykorzystam miesiące w roku jako przykład, aby pokazać, jak utworzyć instancję tablicy i wyświetlić wszystkie jej elementy.

Przechodzimy Visual Studio z nowo utworzoną aplikacją konsolową. Gdybym chciał jednego stringa jedna zmienną typu string, zrobiłbym coś takiego,

a następnie zainicjalizował go odpowiednim tekstem, 

ale powiedziałem, że chcemy wszystkie miesiące w roku, więc to dwanaście stringów, więc potrzebujemy kolekcji stringów.
Napiszę teraz potrzebny nam kod. I Przeanalizujmy go po wpisaniu.

Deklaruję typ jako ciąg znaków, po którym następują nawiasy kwadratowe.
Te nawiasy kwadratowe są kluczowe. To one mówią kompilatorowi, że nie jest to pojedynczy string, ale tablica stringów lub dowolnego innego typu który znajduje się przed nawiasami kwadratowymi.

Tablicę można zainicjalizować w momencie jej tworzenia przez dostarczenie listy wartości ograniczonych nawiasami klamrowymi.

Aby zainicjować tablicę, możesz zobaczyć, że wymieniłem wszystkie dwanaście stringów, które się w niej znajdą, oddzielone przecinkami. I mam nawiasy klamrowe wokół całego zestawu stringów,
a ponieważ cała ta rzecz jest pojedynczą instrukcją w języku C#, na końcu jest średnik.

Istnieją inne sposoby inicjowania tablicy, które omówię w następnym rozdziale, ale to jest najprostszy sposób, jeśli z góry wiesz, jakie dane trafią do tablicy.

To nam na razie wystarczy.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka “Wprowadzenie do kolekcji C#”

Kup kurs przez ten link. Jest to dla mnie ważne !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *