Tablice praktyczny przykład – Wypełnianie tablicy.

6) Wypełnianie tablicy za pomocą pętli For.

Możemy teraz odczytać jedną linię z pliku CSV. Następnym krokiem jest połączenie tego, aby przeczytać wszystkie miasta, których potrzebujemy. Wrócę do metody ReadFirstNCitys i napiszę potrzebny kod.

Najpierw tworzę instancję StreamReadera, który jest typem zapewnianym przez Microsoft do odczytu plików tekstowych. To jest w przestrzeni nazw system.io. Muszę podać StreamReaderowi ścieżkę do pliku do odczytania, która jest przechowywana w polu csvFilePath. 
StreamReader ma metodę o nazwie ReadLine, która odczytuje kolejną linię  tekstu z pliku i zwraca to, co jest odczytane jako string. Pamiętaj, że pierwszy wiersz naszego pliku CSV to wiersz nagłówka, który możemy zignorować, więc po prostu wywołuję ReadLine, ale nie robię nic z wynikiem.

Potem mam pętlę „for”, aby przeczytać, tyle miast ile jest przekazane w  parametrze nCitys. Pętle są świetnym sposobem zapełniania tablic utworzonych przez użytkownika niezainicjowanymi danymi. Za każdym razem w pętli pobieram następny wiersz z pliku za pomocą StreamReader ReadLine, a następnie analizuję ten wiersz w metodzie ReadCityFromCsvLine którą wcześniej napisałem, aby parsować linię do  instancji miasta, a teraz ważny element do nauki o kolekcjach.

Ustawiłem element w tablicy miasta na nową instancje miasta
którą zwróciła metoda  ReadCityFromCsvLine pamiętasz z ostatniego rozdziału nawiasy kwadratowe przed znakiem równości są sposobem zastępowania elementu kolekcji. Zanim wykonamy tę pętlę, miasta są tablicą zawierającą wszystkie wartości null. Ta pętla stopniowo zastępuje każdy null kolejnym miastem wczytywanym z pliku. Zauważ też, że pętla for zaczyna się od 0, a nie 1, ponieważ tablice są indeksowane od 0,
więc elementy w tablicy miast są ponumerowane od 0 do 6, a nie od 1 do 7.

Wreszcie cała pętla znajduje się w instrukcji using wymaganej przez StreamReader i zapewnia to, że obiekt StreamReader jest usuwany, gdy skończymy z nim. To ważne, ponieważ StreamReaders faktycznie blokują czytany plik, a usunięcie StreamReadera odblokuje plik, aby inne procesy mogły go użyć. I to wszystko!
Kod jest teraz gotowy i mogę go uruchomić.   
Czy to zadziała?

Tak, zadziałało!
To 7 najbardziej zaludnionych miast w Polsce.

Już prawie skończyłem, ale jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą chcę rozwiązać. Sposób wyświetlania tych populacji jest okropny do odczytania. Ludność Mazowieckie  wynosi w rzeczywistości 5,4 miliona, ale to, co jest tutaj wyświetlane, wygląda jak bałagan liczb. Musisz się naprawdę skoncentrować, aby dowiedzieć się, jakie są te populacje, więc sformatujmy trochę ten wynik i dodamy teraz odpowiednie formatowanie.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka „Wprowadzenie do kolekcji C#”

Kup kurs przez ten link. Jest to dla mnie ważne !!!