Listy – Usuwanie elementu

10) Usuwanie elementu

Możesz więc dodawać lub wstawiać elementy do listy. Co powiesz na usunięcie elementu? Tak, to też możesz zrobić i to naprawdę dobrze,
ponieważ musimy usunąć to nowe miasto z listy miast.

Wpiszmy więc kod.

Metoda  RemoveAt usuwa element o indeksie. Ten parametr jest indeksem elementu, który chcesz usunąć.
Wiemy, że jest to poprawny indeks, ponieważ jest to indeks, o którym właśnie powiedzieliśmy aplikacji, aby wstawiła nowe miasto.

Uruchommy kod.

Wygląda dobrze, znów 16 miast, a nasze nowe miasto znikneło.
W ten sposób usuwasz elementy z listy.

Nawiasem mówiąc, zdaję sobie sprawę, że ten kod wygląda trochę bez sensu. W rzeczywistości nigdy nie zamierzasz celowo wstawiać elementu, a następnie natychmiast usuwać ten sam element, ale w kontekście tego przykładu, to najłatwiejszy sposób, aby pokazać ci, jak usunąć element.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka „Wprowadzenie do kolekcji C#”