Listy – Listy są bardziej elastyczne.

2) Listy są bardziej elastyczne.

Klasa List jest wbudowana w .NET Framework. Pozwala robić z obiektami różne rzeczy, także takie, których nie możesz zrobić przy użyciu zwykłej tablicy. Oto kilka możliwości wykorzystania Listy:

Możesz ją stworzyć. Musisz określić typ obiektów lub wartości, które lista będzie przechowywała. Dokonujesz tego za pomocą nawiasów trójkątnych podczas tworzenia listy przy użyciu słowa kluczowego new.

Możesz dodać do niej coś. Używając metody Add() do której przekazujemy element do dodania. Dodając element do listy dodajesz go zawsze na koniec listy.

Możesz dodać do niej coś jeszcze.

Możeszwstawiać element w dowolne miejsce na liście. Używając metody Insert() do której przekazujemy element do dodania i index na jakiej pozycji ma być dodany element.

Możesz sprawdzić ile jest w niej elementów. Używając właściwości Count.

Możesz sprawdzić czy zawiera konkretny element. Używając metody Contains() do której przekazujemy element do sprawdzenia.

Możesz określić w którym miejscu się on znajduje. Używając metody IndexOf () do której przekazujemy element do sprawdzenia.

Możesz usunąć z niej coś. Używając metody Remove() do której przekazujemy element do usunięcia lub RemoveAt() do której przekazujemy index elementu do usunięcia.

Możeszwyszukać pierwszy element który spełnia określone kryteria. Używając metody FindIndex(), która przyjmuje jako parametr coś, co nazywa się predykatem. Co to predykt wyjaśnię pod koniec tego rozdziału.

Możesz wyczyścić listę, usunąć wszystkie jej elementy. Używając metody Clear().

Listy kurczą się i rosną dynamicznie. Jedną z najlepszych właściwości List jest to, że nie musisz znać ich rozmiaru podczas tworzenia. Lista automatycznie rozszerza się i kurczy w zależności od zawartości.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka „Wprowadzenie do kolekcji C#”

Kup kurs przez ten link. Jest to dla mnie ważne !!!