Listy – List od T to typ ogólny

5) List od T to typ ogólny

Teraz porozmawiamy o składni nawiasu kątowego. Jeśli znasz typy generyczne w C#, to rozpoznasz, że nawiasy kątowe oznaczają List od T jako typ ogólny (generyczny).

Jeśli nie znasz się na typach generycznych,  nie przejmuj się, jest to kurs dla początkujących, więc możesz tego nie znać. Pomyśl o tym jako o ogólnej zasadzie, że w kolekcjach mówisz kompilatorowi, jaki element będzie przechowywany w kolekcji, umieszczając jego typ w nawiasach kątowych.

Dotyczy to wszystkich powszechnie używanych kolekcji Microsoft, z wyjątkiem oczywiście tablic. A jeśli zastanawiasz się, dlaczego ciągle nazywam typ List od T, odpowiedź jest taka, że lista może oczywiście być listą czegokolwiek, ale jeśli mówisz ogólnie o typie listy, nie chcąc określać żadnej konkretnej listy, wtedy używasz konwencji ogólnej, i T odnosi się do nieokreślonego typu.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka „Wprowadzenie do kolekcji C#”