Listy – Liczenie elementów

7) Liczenie elementów

Prawie każda kolekcja ma właściwość, która powie ci, ile elementów jest w kolekcji, ale dla prawie wszystkich kolekcji ta właściwość nazywa się Count.

Natomiast Tablica jest dość dziwnym wyjątkiem. Tablica różni się od wszystkich innych kolekcji gdyż ta właściwość nazywa się Length.

Jestem w metodzie Main i zaraz po tym, jak wyświetlamy miasta, dodam kod, aby wyświetlić liczbę miast.

Miasta to lista, a nie tablica, więc muszę użyć właściwości list.Count. Jeszcze raz uruchomię kod!
I mamy 16 miast.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka „Wprowadzenie do kolekcji C#”