Listy – Dodawanie elementów

4) Dodawanie elementów

Do tej pory mam pustą listę ciągów. Powiedziałem, że chcę przechowywać w niej miesiace, więc muszę do niej dodać elementy, i robię to po prostu wywołując metodę o nazwie add. Zróbmy to teraz.

Podczas korzystania z listy dodawanie to najczęstszy scenariusze. Wspomnę jednak, że jeśli przed utworzeniem instancji listy wiesz, jakie elementy musi ona zawierać, możesz nadal używać inicjalizatora kolekcji.

Inicjalizator kolekcji sprawia, że Twój kod jest bardziej zwięzły. Pozwala on też połączyć tworzenie listy z dodaniem początkowego zestawu elementów.
Zmodyfikuje teraz kod, aby to pokazać.

Jest to prawie identyczne z inicjalizatorem tablicy, który widziałeś na początku kursu, z elementami które mają znaleźć się na liście w nawiasach klamrowych. Istnieje niewielka różnica w porównaniu z listami. Dla wszystkich innych kolekcji oprócz tablic, musisz wyraźnie wpisać NEW po prawej stronie deklaracji, co jak pamietasz było opcjonalne dla tablic w przypadku nawiasów klamrowych.

Nawiasem mówiąc, jestem pewien, że zdałeś sobie sprawę, że kolekcja o stałym rozmiarze, taka jak miesiace, jest znacznie bardziej odpowiednia dla tablicy niż listy. Ten kod ma po prostu pokazać, jak pracować z listami.

Ponadto ten inicjalizator kolekcji sprawia, że wygląda na to, że tworzysz listę z danymi w niej zawartymi, ale nie daj się zwieść. To tylko skrót syntaktyczny. Pod maską kompilator po prostu zamieni inicjalizator w kod,
który tworzy instancję pustej listy, a następnie wielokrotnie wywołuje metodę add w celu dodania określonych elementów.

Cały kurs dostępny na Udemy

!!! Dodatkowo Prezent !!!

Książka „Wprowadzenie do kolekcji C#”