Implement Queue

Podstawowe operacje wykonywane na kolejce to Enqueue i Dequeue.
Dane są dodawane do kolejki za pomocą metody Enqueue .
Dane są usuwane z kolejki za pomocą metody Dequeue.
Można zajrzeć do elementu, który wyjdzie z kolejki i służy do tego metoda Peek.

Utworzymy teraz naszą własną kolejkę.

Rozpoczniemy od zdefiniowania interface.

Teraz zaimplementujemy naszą kolejkę.

W części prywatnej klasy muszą się znaleźć:
tablica do zapisu danych, indeksy początku i końca kolejki
oraz rozmiar kolejki.

I teraz skorzystamy z naszej kolejki w aplikacji.