Sekcje kursu

1
Rozszerzamy Klasę Użytkownik
2
Dodanie Migracji Uaktualnienie Bazy Danych
3
Dane Testowe
4
Ładowanie Danych Testowych do Bazy Danych
5
Dodanie GenericRepository I UserRepository
6
Dodanie UserController
7
Dodanie Dto
8
AutoMapper
9
AutoMapper Mapowanie
10
Dodajemy Model Do Naszej Aplikacji SPA
11
Dodajemy User Service
12
Dodajemy Component User List
13
Dodanie Routingu
14
Ustawiamy Linki Nawigacyjne
15
Przekierowanie Do Wybranej Strony
16
Zabezpieczenie Routingu
17
Zabezpieczenie Routingu cz.2
18
Dodanie Ngx Bootstrap
19
Dodanie Bootswatch
20
Obsługa Błędów W API
21
Obsługa Błędów W API cz.2
22
Obsługa Błędów Angular
23
Dodanie Komponentu Karta Użytkownika
24
Dodajemy Przyciski Do Karty Użytkownika
25
Dodajemy Banery Reklamowe
26
Dodanie Komponentu Szczegóły Użytkownika
27
Szczegóły Użytkownika Szablon
28
Szczegóły Użytkownika Zakładki
29
Szczegóły Użytkownika Zakładki Stylowanie
30
Route Resolvers
31
Galeria Zdjęć
32
Edycja Użytkownika Dodanie Komponentu
33
Edycja Użytkownika Przygotowanie Szablonu
34
Edycja Użytkownika Modyfikujemy Szablon
35
Edycja Użytkownika Zapobiegamy Utracie Nie Zapisanych Danych
36
Edycja Użytkownika API
37
Edycja Użytkownika Wykorzystanie API
38
Claudinary Konfiguracja.
39
Dodajemy Kontroler Zdjęć
40
Kontroler Zdjęć Modyfikacje
41
Testujemy Dodawanie Zdjęcia W Postmanie
42
Angular Dodajemy Komponent Zdjęcia
43
Dodanie Zewnętrznengo Komponentu Do Przesyłania Plików
44
Konfiguracja Stylizacja Komponentu Do Zdjęć
45
Ustawiamy Zdjęcie Główne API
46
Ustawiamy Zdjęcie Główne SPA
47
Ustawiamy Zdjęcie Główne Dodajemy Właściwość @Output
48
Dodajemy Zdjecie Główne Do Nawigacji
49
Użycie BehaviorSubject
50
Usuwanie Zdjęcia API
51
Usuwanie Zdjęcia SPA
52
Reactive Forms
53
Walidacja
54
Dodajemy Nasz Własny Walidator
55
Wyświetlanie Komunikatów Walidacyjnych Użytkownikowi
56
FromBuilder Service
57
Dodajemy Dodatkowe Pola Do Formularza
58
Użycie Datepicker
59
Uaktualnienie Metody Rejestracji W API
60
Dokończenie Rejestracji W Naszej Aplikacji SPA
61
Poprawki Z Domyślnym Zdjęciem Użytkownika
62
Wyświetlanie Daty
63
Ostatnia Aktywność Action Filtr
64
Stronnicowanie Dodanie PagedList
65
Stronnicowanie Pagination Helper
66
Stronnicowanie Implementacja W API
67
Dodanie Stronnicowania W Naszej Aplikacji SPA
68
Stronnicowanie Ngx Bootstrap Pagination
69
API Filtrowanie
70
SPA Filtrowanie
71
API Sortowanie
72
SPA Sortowanie
73
Dodanie Klasy Like
74
Dodanie Funkcjonalności Polubień Do API
75
Pobieranie Listy Użytkowników Lubiących I Lubianych Przez Użytkownika
76
Dodanie Funkcjonalnosci Polubień Do SPA
77
Implementacja Komponentu Polubienia SPA
78
Dodajemy Klase Wiadomości
79
Dodanie Metod Do Repozytorium Dla Wiadomości
80
Dodanie Kontrolera Wiadomości
81
Implementacja Metody W Repozytorium Dla Skrzynki Nadawczej I Odbiorczej
82
Implementacja Metody GetMessagesForUser W Kontrolerze
83
Pobieranie Konwersacji 2 Użytkowników
84
Message Component
85
Message Component Szablon
86
User Messages Component
87
User Messages Component Wygląd
88
Messages Query Params
89
Wysyłanie Wiadomości
90
Rozwiazanie Problemu
91
Usuwanie Wiadomości API
92
Usuwanie Wiadomości SPA
93
Poprawka Wiadomosci
94
Przeczytana Wiadomosc
95
Poprawka Rejestracja Polubienia
96
Poprawka Polubienia
97
Ng build
98
Ng build –prod
99
Instalacja MySql
100
Dodanie Dostawcy Do MySql
101
Przechodzimy Na Baze MySql
102
Publikujemy Strone Na IIS

Z Całkiem Innej Beczki

Nozbe